Skip to main content

KWALITEIT

Kwaliteit

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan het verstrekken van zorgvuldige informatie en het bieden van een goede service aan u. Beide aspecten hebben wij dan ook hoog in het vaandel staan. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren hiertoe procedures die gebaseerd zijn op de richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Kwaliteit bewaken

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

 • Externe audit
 • Patiënt tevredenheidsonderzoek
 • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
 • Lezen vakliteratuur
 • Volgen van bij- en nascholing
 • Bijwonen intercollegiaal overleg
 • Bijwonen Studiegroepen
 • Kennistoetsen maken
 • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
 • Bijwonen Themaprojecten
 • Bezoeken klinische avonden

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons blijvend op de hoogte te houden van medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de receptioniste/assistente en/of de tandarts.

  Maak een afspraak

  Privacyregeling en geheimhouding

  Patiënteninformatie wordt niet aan derden verstrekt zonder overleg met de tandarts en medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden, bijvoorbeeld in verband met verhuizing, wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier door u ingevuld en ondertekend.