Skip to main content

BEHANDELINGEN

  Behandelingen

  Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

  Problemen

  Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

  Informatie

  Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheid, brochures en op www.allesoverhetgebit.nl.

  Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf in overleg met patient euro. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 10 werkdag(en).

  Bijzondere behandelingen

  Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Ik kan u verwijzen naar mijn collega´s voor onder meer Mondhygiëne / Kaakchirurgie / Orthodontie / Implantologie / Parodontologie / Gnatologie / maxillo faciale prothetiek.

  Informatie

  De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

  In onze praktijk staat uw aandacht voor uw gebit voorop.
  Daarom besteden we veel aandacht aan de kwaliteit van onze praktijk en ons team.

  Uw afspraak

  Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

  Bereikbaardheid / toegankelijkheid

  De tandartspraktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer: 0181-625955 Tijdens werktijd wordt u dan geholpen door de receptioniste. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst.

  Pijnklachten

  Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.00 en 9.30 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen.

  Medische gegevens

  Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.