Skip to main content

Algemeen reglement

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden verstrekt zonder overleg met de tandarts en medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden, bijvoorbeeld in verband met verhuizing, wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier door u ingevuld en ondertekend.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de receptioniste/assistente en/of de tandarts.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van behandelingen gaat via een factoring-bedrijf uwnota.nl. Voor vragen verwijzen we u naar hun website. Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is ook te verkrijgen bij de balieassistente.

U kunt voor behandelingen boven de 150 euro een begroting krijgen.

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.

    Maak een afspraak